Game show người lớn LOVE BUS Nhật Bản

Let’s Play with Nanai! – một trong những tựa game thực tế ảo “người lớn” đang gây rất nhiều tranh cãi trong dư luận Nhật Bản. “LOVE BUS”, một trò chơi gợi dục thực tế ảo (VR) được sản xuất tại Nhật Bản đã mang lại thành công lớn cho nhà phát triển trò chơi người lớn Nhật bản, công ty phần mềm trò chơi dành cho người lớn mang tên chuyênz xe tình yêu.