Mẹ rủ bạn về chơi some con trai

Hai nhà hàng xóm, mỗi nhà đều chỉ có một mẹ, một con. Hai thằng con học cùng nhau. Một hôm 1 thằng phát hiện ra 2 bà mẹ dan díu với lão lao công. Thế là nó bực mình phang luôn mẹ nó. Rồi thằng kia cũng phát hiện ra và phang mẹ nó luôn. Phang qua phang lại cuối cùng cả 2 nhà tập trung lại địt cho nó vui vẻ và ấm cúng. Bó tay con gà quay